top of page

VISIE

Onder de motto’s 'Leven is bewegen' en 'Een gezonde geest in een gezond lichaam' wordt in onze praktijk de mens in zijn totaliteit bekeken. Het is onze missie onze patiënten een multidisciplinaire begeleiding aan te bieden die afgestemd is op de individuele vraag en noden. Wij verenigen vanuit deze filosofie verschillende disciplines die elkaar versterken in het behandelen van volwassenen, baby’s en kinderen. De professionele aanpak van gediplomeerde therapeuten die zich continu bijscholen garandeert voor de patiënt een optimale begeleiding bij zijn herstel. Naast individuele behandelingen vanuit de verschillende disciplines, organiseren we op regelmatige basis groepslessen en infosessies.

'Het geheel is meer dan de som van de delen'

                                                              -Aristoteles

In de natuur streeft levenskracht naar evenwicht.  Slechts als er harmonie en evenwicht bestaat tussen het lichaam en de geest enerzijds, en de mens en zijn omgeving anderzijds, is gezondheid en geluk mogelijk.  Vanuit deze levensvisie is het belangrijk de mens in zijn totaliteit te beschouwen en als dusdanig te behandelen.  In onze groepspraktijk trachten we deze holistische benadering  te respecteren.  Verschillende disciplines versterken elkaar in het behandelen van zowel volwassenen als baby’s en kinderen.  Onze praktijk verenigt  vanuit deze filosofie de volgende disciplines:

Osteopathie

                 - Algemeen

                 - Baby- en kinderosteopathie

                 - Osteopathie rond de  zwangerschap

                 - Sportosteopathie

Kinesitherapie

Podologie

Acupunctuur

Psychotherapie

Groepslessen

                  - C-pilates

                  - Babymassage

                  - Circuittraining

bottom of page