Kinesitherapie bij baby's en kinderen

Bobath therapie

Uw huisarts of pediater stuurde u door voor een behandeling bij onze bobath-therapeute. Deze vorm van therapie wordt toegepast om uw kind te helpen bij moeilijkheden in zijn/haar motorische ontwikkeling. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn, voorbeelden hiervan zijn:

 • niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/staan/stappen komen

 • uw kind heeft een voorkeurshouding met al dan niet afplatting van zijn/haar hoofdje

 • prematuriteit

 • problemen met zijn/haar tonus of spasticiteit

  Er wordt gekeken naar de kwaliteit van bewegen en gezien waar we uw kind verder kunnen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en motorische mijlpalen te bereiken. Verder geven we u graag tips mee naar huis zodat u verder thuis kan oefenen met uw kind.

  Bobath therapie wordt ook frequent toegepast bij kinderen met neurologische problemen zoals bijvoorbeeld een hersenletsel, algemene spierzwakte of spierziekten. Uw kind heeft het dan moeilijker met bewegen door een gestoorde aansturen van de spieren. Als therapeut evalueren we wat uw kind kan, wat moeilijk gaat en waarom. Hoe we via onze specifieke behandeling (ervaren van normale beweging, fasciliteren en inhiberen) uw kind kunnen verbeteren in zijn motorische ontwikkeling en optimaliseren van zijn functionele mogelijkheden.

  Verder bekijken we de specifieke noden van uw kind individueel en geven we advies ter voorkoming van misvorming, zoeken we mee naar het juiste hulpmiddel om uw kind zo zelfstandig mogelijk te maken.

  Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Bobath vereniging: 

Psychomotorische stimulatie

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van uw kind in zijn geheel. De psychomotorische problemen kunnen zich uiten op vlak van:

 • grove en fijne motoriek

 • lichaamsbesef

 • lateralisatie en gekruiste coördinatie

 • balvaardigheden en oog-hand coördinatie - schrijfmotoriek

 • ruimtelijke organisatie

 • planning en organisatie, werkhouding, aandacht en concentratie

Via specifieke oefeningen en aanpassingen proberen we uw kind te remediëren en te stimuleren in zijn verdere ontwikkeling.

Ademhalingstherapie

Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest worden. De gebruikte techniek is afhankelijk van de leeftijd van het kind.
Omdat baby’s en zuigelingen nog niet in staat zijn zelf hun ademhaling bewust te gaan controleren, zal de therapeut assisteren met behulp van zachte thoraxaandrukkingen. Door te voelen en gericht te luisteren naar de ademhaling van uw kind, kan de therapeut het longvolume waarop uw kind ademt gaan aanpassen naar gelang de plaats waar de secreties zich bevinden. De druk die wordt uitgeoefend gebeurt geleidelijk aan en volgt de anatomische beweging van de thorax tijdens de ademhaling.