top of page

Kinesitherapie bij baby's en kinderen

Bobath therapie

Uw huisarts of pediater stuurde u door voor een behandeling bij onze bobath-therapeute. Deze vorm van therapie wordt toegepast om uw kind te helpen bij moeilijkheden in zijn/haar motorische ontwikkeling. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn, voorbeelden hiervan zijn:

  • niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/staan/stappen komen

  • uw kind heeft een voorkeurshouding met al dan niet afplatting van zijn/haar hoofdje

  • prematuriteit

  • problemen met zijn/haar tonus of spasticiteit

Er wordt gekeken naar de kwaliteit van bewegen en gezien waar we uw kind verder kunnen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en motorische mijlpalen te bereiken. Verder geven we u graag tips mee naar huis zodat u verder thuis kan oefenen met uw kind.

Bobath therapie of Neuro Development treatment (Deze therapeutische aanpak is verschillend van Bobath therapie voor volwassenen met een CVA.) wordt ook frequent toegepast bij kinderen met neurologische problemen zoals bijvoorbeeld een hersenletsel (Cerebral Pasy,CP). Het gemeenschappelijk kenmerk van deze kinderen is de aanwezigheid van problemen bij de controle van houding en beweging. “Concreet observeren we een verstoring  van 3 elementen in het mechanisme van

houdingscontrole : de tonus, de coördinatie van beweging en de reciproke innervatie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De afwijkende activiteit van de ene brengt een verstoring van de andere aspecten met zich mee. De oorzaak ligt bij het ‘commandocentrum’ op het niveau van het centraal zenuwstelsel. De oorzaak is dus niet op het niveau van spieren en gewrichten te vinden, ook al is dit niveau waarop de pathologie zichtbaar wordt

Ook perifere neurologische aandoeningen zoals spierziekten kunnen behandeld. Hier ligt de oorzaak in ons perifeer neurologisch systeem of met andere woorden onze zenuwen. 

Als therapeut evalueren we wat uw kind kan, wat moeilijk gaat en waarom. Hoe we via onze specifieke behandeling (ervaren van normale beweging, fasciliteren en inhiberen) uw kind kunnen verbeteren in zijn motorische ontwikkeling en optimaliseren van zijn functionele mogelijkheden.

Verder bekijken we de specifieke noden van uw kind individueel en geven we advies rond orthopedisch materiaal indien nodig. 

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Bobath vereniging: 

bottom of page