top of page

BEHANDELINGEN

 

OSTEOPATHIE


Osteopathie is een wetenschap, een kunst en een filosofie die zich richt op de beweeglijkheid van de verschillende structuren in het lichaam: de spieren en gewrichten, het zenuwstelsel, de organen en het bind- en steunweefsel. Wanneer in deze weefsels een beperking ontstaat in de beweeglijkheid zal dit de functie van deze en omliggende structuren beïnvloeden waardoor het evenwicht in het lichaam verstoord wordt. Op deze manier kunnen tal van klachten ontstaan.

De osteopaat richt zich in zijn onderzoek en behandeling op deze bewegingsverliezen met de bedoeling het evenwicht in het lichaam te herstellen. Het vrijmaken van deze structuren herstelt de bloedcirculatie en bijgevolg ook de functie waardoor het lichaam zichzelf kan herstellen. Het zelfregulerend mechanisme van het lichaam wordt hierbij aangesproken.De osteopaat zal het lichaam steeds als een geheel benaderen, niet louter symptomatisch maar op zoek naar de oorzaak van het probleem. Zo kunnen bijvoorbeeld lage rugklachten te wijten zijn aan een verstoorde darmfunctie of kan migraine veroorzaakt worden door een geblokkeerde nekwervel. Een grondige kennis van de anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie zijn hiervoor noodzakelijk. De osteopaat gebruikt in zijn behandeling uitsluitend manuele technieken. Een gediplomeerd osteopaat legt in zijn werk de nadruk op veiligheid, en zal indien nodig eerst doorverwijzen naar een arts alvorens een patiënt te behandelen.

Daar het lichaam in zijn functioneren een geheel vormt en de verschillende structuren niet onafhankelijk van elkaar kunnen beschouwd worden, zijn de indicaties voor osteopathie niet enkel beperkt tot de gekende rug- en nekklachten.

Osteopathie wordt enkel beoefend door een gediplomeerd osteopaat. Sinds 1999 is er een terugbetaling voorzien voor osteopathie via de aanvullende verzekering van de mutualiteiten.


Met welke klachten kan u bij de osteopaat terecht?

- rug- en nekklachten

- spierkwetsuren

- in een postoperatieve of posttraumatische revalidatieperiode

- migraine

- slaapstoornissen

- chronische vermoeidheid

- klachten tijdens de zwangerschap

- bekkeninstabiliteit en postnatale klachten

- spijsverteringsklachten

- ademhalingsproblemen - hyperventilatie

- ...

bottom of page